MADE IN NATURE – OPDAG VÆRDIERNE I EUROPÆISK ØKOLOGI: POSITIVE RESULTATER I DET FØRSTE ÅR AF KAMPAGNEN

Ferrara, 2. maj 2023 – Positive resultater for Made in Nature, opdag værdierne i europæisk økologi, det
treårige kommunikations- og informationsprojekt fra CSO Italy som medfinansieres af EU, og som netop
har afsluttet sit første aktivitetsår. Made in Nature er også finansieret af følgende italienske virksomheder:
Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Veritas Bio Frutta.
"Made in Nature, sagde Elisa Macchi, direktør for CSO Italy, er helt sikkert et af de projekter, der vil bidrage
til at styrke kulturen for økologiske fødevarer i Europa med det formål at forbedre kendskabet til og
dyderne ved disse produkter, der i stigende grad opfylder behovene hos den moderne forbruger, som er
opmærksom og respektfuld over for miljøet og biodiversiteten”.
I løbet af det første år blev alle de aktiviteter, der var planlagt i projektet, gennemført, hvilket gjorde det
muligt at nå de planlagte KPI'er, og i mange tilfælde at overgå dem. Resultaterne af aktiviteterne, der er
opnået med Made in Nature, er endnu mere betydningsfulde, hvis man tager i betragtning, at den
økologiske verden gennemgår en særlig vanskelig tid, og at indskrænkningen af pladsen på salgsstederne
reducerer mængderne, og medfører et fald i de gennemsnitlige salgspriser.
Aktiviteten i det første år har fokuseret på at aktivere et integreret sæt af kommunikationstiltag med fokus
på "værdierne" i de økologiske produktionsmetoder, der anvendes i Europa, og har involveret Italien,
Frankrig, Tyskland og Danmark i initiativer rettet mod forbrugere, medierne og aktører i sektoren med
meget positive resultater.
Samlet set blev 84 millioner forbrugere nået takket være projektets kommunikationsaktiviteter. De
vigtigste øjeblikke i denne kommunikation var deltagelsen på seks af de vigtigste handelsmesser i sektoren
i Europa, herunder Macfrut, Biofach, Fruit Logistica og endda Sial og Marca. Dette gjorde det muligt at
berøre og bevidstgøre over 92,000 brancheeksperter.
Mere end 30,000 forbrugere fulgte kampagnen løbende på de sociale kanaler og på hjemmesiden, og
mere end 30 millioner forbrugere blev direkte berørt af reklameaktiviteterne i de fire involverede lande.
Der manglede heller ikke kampagner i butikkerne. Der blev afholdt 2,000 smagedage på 372 salgssteder i
Italien og Tyskland, hvilket gav mere end 1,6 mio. forbrugere mulighed for at smage på de promoverede
produkter.
Sidst, men ikke mindst, blev der oprettet en skov med en frugtplantage uden emissioner for at
kompensere for den CO2, der blev produceret af aktiviteterne og kommunikationsmaterialerne. I år blev
de første 90 frugttræer plantet i Bologna (Emilia-Romagna), og der vil blive plantet lige så mange hvert år i
løbet af de 3 år som projektet varer, altså 270 frugttræer i alt, som skønnes at kunne absorbere 4,500 kg
CO2.

seneste pressemeddelelser