PROJEKT

Made in Nature: Opdag værdierne i europæisk økologi er finansieret af EU og CSO Italy, det servicecenter, der forbinder de vigtigste italienske økologiske producenter. I løbet af de tre år (fra 1. februar 2022 til 31. januar 2025) vil forbrugere, journalister og aktører i branchen fra Italien, Frankrig og Tyskland blive inddraget gennem en række initiativer og arrangementer, der har til formål at udbrede kvaliteten og kulturen af europæiske økologiske produkter og øge bevidstheden om, hvad det vil sige at producere og forbruge økologiske produkter.

PRODUCENTER AF TRIVSEL

Produktion af frisk økologisk frugt og grøntsager betyder respekt for miljøet og afkald på de typiske teknikker til industriel produktion. Økologisk landbrug producerer mindre, men samlet set er økologiske produkter karakteriseret ved et total fravær af syntetisk kemi, idet produkterne dyrkes med respekt for jordens frugtbarhed uden brug af GMO’er.
De produkter, der fremmes af Made in Nature-projektet, respekterer strengt årstidernes rytmer og dyrkes i de bedst egnede områder i Italien. Et land rig på historie og landbrugskultur med et økologisk areal på 1,8 millioner hektar (ud af 12 millioner i alt) og over 72 tusind certificerede aktører.
Europa var de første i verden til at indføre økologiske produktionsstandarder siden 80’erne, efterfulgt senere af USA, Latinamerika og Asien. Siden den første juli 2012 har EU gjort det obligatorisk for alle økologiske produkter at anvende EU-mærket, der klart identificerer den “økologiske produktion”, der gør identifikationen af produktet mere umiddelbar for forbrugerne.

EU-REGULERING

Europæisk økologi er reguleret ved Rådets forordning (EF) nr. 834/2077, som fastsætter principper, mål og generelle regler for den europæiske økologiske produktion. I Europa-Kommissionens forordning (EF) nr. 889 af 5. september 2008 blev forordningen gennemført med specifikke regler om produktions-, mærknings- og kontrolsystemer. Den 19. april 2018 godkendte Europa-Parlamentet det nye forslag til Europa-Kommissionens forordning om økologi, der vil ophæve de nuværende regler fra 2021.
For trygt at kunne identificere et økologisk frugt- og grøntsagsprodukt, frisk eller forarbejdet eller emballeret, skal du se på etiketten, hvor alle obligatoriske oplysninger er angivet. Økologisk mærkning garanterer forbrugerne overholdelse af økologiske produktionsstandarder, der er certificeret i overensstemmelse med EU-forordning EF 834/2007.
Hvad vil det sige at producere økologisk?
Årstidens frugt og grøntsager
DELTAGENDE VIRKSOMHEDER