DEN DANSKE INDKØBSKURV: DANSKERNE VÆLGER ØKOLOGISKE GRØNTSAGER OG PRIORITERER KVALITET

2021 forbliver Danmark på en solid europæisk førsteplads, når det kommer til forbrug af økologisk frugt og grønt med en andel på 13%. Ifølge den italienske EU-parlamentariker Paolo di Castro lyder opskriften på at ”arbejde med og ikke imod landmændene” for at fremme udviklingen i markedet.

I 2021 forblev Danmark på en solid førsteplads, når det kommer til forbrug af økologisk frugt og grønt, mens Tyskland havde et forbrug på omkring 811 tusinde tons, Italien 339 tusinde tons, og det franske marked, som eksempel på et konventionelt marked, vokser med 4,9%.

Historisk set er den økologiske andel af europæisk landbrug vokset konstant på trods af klima-, energi- og sociale kriser. Samlet set falder sektoren i øjeblikket, men danskerne fortsætter med at fylde deres kurve med kvalitetsprodukter. Det samlede forbrug falder, men efterspørgslen efter kvalitetsprodukter er stadig høj, hvilket kan ses på at faldet i efterspørgslen af økologisk frugt og grønt er mindre sammenlignet med de konventionelle varer.

På trods af et lille fald, modstår den økologiske sektor i Europa faldet i forbrug sammenlignet med det konventionelle marked, specielt på grund af indsatsen fra projektet Made in Nature, som promoverer økologiske værdier i Europa”, udtaler Paolo Bruni, præsident for CSO Italy.

Danmark forbliver landet på førstepladsen med en andel på 13%, hvor frugt og grøntrepræsenterer omtrent 37% af det samlede økologiske marked (Danmarks Statistik). På det italienske podie for økologisk frugt og grønt, er det især gulerødder og kartofler, der rykker, men man ser også en eksponentiel stigning for squash på 70% og for jordbær på 34%. I Frankrig var stigningen lig med den for det samlede marked for frugt og grønt, nærmere bestemt 4,9% i 2020 sammenlignet med 2019 (France Agrimer). Også Tyskland viser flotte resultater, da forbruget af økologisk frugt og grønt steg med 47% mellem 2017 og 2021 (CSO Italy).

Disse tendenser følger forbruget og viser at, Nordeuropa er mere solidt og mere struktureret sammenlignet med Øst- og Sydeuropa. En forskel, som kan forklares med differentieringen i lønforskel i de forskellige lande. Vi lever i en meget speciel økonomisk fase, hvori vi kan se et boom i antallet af discountbutikker på grund af energikrisen og den resulterede stigning i priser. Når man kigger ind i fremtiden, forventes den økologiske sektor at stige ikke mindst takket være det nye CAP-initiativ, som snart træder i kraft, og som vil yde mere målrettet hjælp til virksomheder – også de mindste”, udtaler Hr. Paolo de Castro, medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i Europa-Parlamentet.

Ledende virksomheder på det italienske markedApofruit Italia, Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia og Orogel Fresco – som bidrager væsentligt til den økologiske kultur, deltager også aktivt i det EU-finansierede Made in Natureprojekt for at promovere forbruget og bevidstheden om økologiske produkter i Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark.

“Vi er midt i en omstillingsfase, som kan udnyttes til fordel for en større udbredelse af økologi. Dette kan opnås gennem certificeringer og en høj grad af kontroller for at få forbrugerne til at forstå, at det produkt, de spiser, er sikkert. Kontrolaspektet er fundamentalt, fordi det er basen for den tillidspagt, der eksisterer mellem producent og forbruger, i tillæg til at være en af de stærke pointer bag konceptet om økologi. Forbrugeren er villig til at betale mere for at få et ekstraordinært produkt, og producenter er villige til at påtage sig højere produktionsomkostninger for at tilbyde et bedre produkt til kunden”, udtaler Andrea Bertoldi, General Affairs Director hos Brio.

Vincenzo Finelli, direktør hos Orogel Fresco, udtaler: ”De indikationer, der kommer fra Europa, er helt sikkert stærke for hele den økologiske verden. Det er nødvendigt at øge mængden af dyrket jord for at øge udbuddet, men der er fortsat udfordringer tilknyttet dette i forbindelse med sammentrækningen af markedet i relation til de generelle prisstigninger både for producenterne og forbrugerne. Et af målene bør klart være at differentiere udbuddet, også i relation til pris, for at tilbyde forbrugerne de bedste valgmuligheder.”

“Som organisation tror vi meget på økologi, og vi er sikre på, at dette vil blive et marked med brede marginer for langsigtet udvikling. Den økologiske eksport er den største udfordring, også fordi der er store forskelle mellem de forskellige lande i relation til forbrugsvaner og indkomst pr. indbygger. For eksempel kan vi se en øget efterspørgsel i lande som Polen og Rumænien, men den gennemsnitlige indkomst forhindrer os i at investere i udviklingen af markederne her. De skandinaviske lande har historisk set altid været mere modtagelige og længere fremme, når det kommer til økologi, mens det kræver flere analyser i Storbritannien. En spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Nielsen viser, hvordan englængere ikke har særlig stor tiltro til økologi, men det er stadig et marked med et stort potentiale. Hvorimod forbrugerne i Tyskland er meget prissensitive, hvilket ikke er overraskende, da de er hjemlandet for discountbutikker, men stadig modtagelige overfor økologi, som de faktisk er villige til at betale mere for. Endelig er Frankrig et marked som vi fokuserer særligt på i det europæiske landskab, da responsen er meget positiv”, udtaler Sandra Sangiuolo, ansvarlig for Export Marketing hos Conserve Italia.

“Bæredygtighed er en af de mere vigtige redskaber, der findes til at fange unge forbrugere, som burde blive udnyttet til at styrke budskabet om økologi. Den bæredygtige produktionsproces burde være en form for garanti fra virksomhederne omkring kvaliteten af produktet. Reduktionen i forbruget fortsætter, men markedet har yderligere potentiale som endnu ikke er kommet til udtryk, hvilket kan udnyttes gennem reorganisering af udbuddet og indførelsen af en produktskala, som vi kender det fra det konventionelle marked. Hvis vi kun fokuserer på én kategori, reducerer vi det antal valg forbrugeren skal foretage sig i henhold til deres forbrugskapacitet”, siger Paolo Pari, marketingdirektør hos Canova.

“I bæredygtighedsdiskussionen er det tydeligt, hvordan økologisk landbrug spiller en central rolle også takket være den forsigtigt konstante stigningsprocent i denne sektor. Det er vigtigt at insistere på merværdien, der findes i økologi, nødvendigheden af denne sektor i at skabe tillid mellem producent og forbruger og til at tiltrække nye forbrugere til at øge deres forbrug af økologisk frugt og grønt”, konstaterer Massimo Ceradini, direktør for Ceradini Group.

“Vi bør stå imod pessimismen og fokusere på de positive takter. Vi står over for en meget kompleks situation, men håbet er, at der igen vil opstå balance mellem omkostninger og indtægter. Forbrugerne har vist en stor overbevisning gennem de senere år, som har modstået selv de sværeste perioder, men en samlet indsats er nødvendig for at skabe overensstemmelse mellem de økologiske produkter og forbrugernes rådighedsbeløb. Også ved at imødekomme udbuddet og differentiere det på baggrund af forskellige parametre, tilføjer Paolo Bruni.

Med fra Jord til Bord har vi observeret, at der er nogle målsætninger, som skal opnås. Den grønne omstilling bør kickstartes i samarbejde med landmændene ikke udenom dem. Det er i den grad nyttigt at suspendere forpligtelsen til at braklægge 5% af jorden for at understøtte produktionen og reducere import til EU. Der er også et akut behov for at arbejde med udspillet om at brugen af pesticider skal mindskes med gennemsnitligt 50% inden 2030. Et udspil, som klart er uacceptabelt, fordi landmænd bruger dem til at bekæmpe sygdomme. Hvis dette initiativ skal efterleves, bør man give landmændene et alternativ, og en plan skal nedsættes for brugen af bæredygtige arbejdsgange. Det er også vigtigt at anerkende det faktum, at det ofte tages for givet at landmændene ikke har gjort fremskridt, når virkeligheden faktisk er, at Italien er det land i Europa, der har reduceret brugen af pesticider mest”, konkluderer Hr. De Castro.

Sporing, bæredygtighed, biodiversitet og kvalitet. Dette er de bærende principper, som den nye kreative kampagne er bygget op omkring. En indsats, der søger at nedbryde barrierer hos de forbrugere, som stadig ikke er overbeviste af økologi, en inkluderende rejse designet til at bringe mangfoldigheder og generationer, kommunikationsmidler og medier sammen. Endnu et step, endnu en sten lagt i fundamentet for bringe mennesker tættere på Made in Nature og en verden af friske, økologiske produkter.

Press Office

Made in Nature

 

seneste pressemeddelelser